Bestuur

Hc de karper Spijk

Samenstelling bestuur

Voorz.: T.G.Meijer
Alberdaweg 1, 9909 AJ Spijk
tel. 0657303338

Secr.: P.Haan
Kleine Belt 39, 9933 RB Delfzijl
tel. 0653846310
e-mail: haan4224@planet.nl

Pen.mr.: Vacant (tijdelijk P.Haan)

Best. Lid: S.Larkens
Pastorielaan 13, 9905 RD Holwierde
tel. 0596-628561

Best. Lid: J. van der Ploeg
Ripperdaweg 5, 9909 AT Spijk
tel. 0652177842